מכרזים והצעות - مناقصات

מכרז חיצוני 12/2019 לתפקיד קצין ביקור סדיר

תפקיד קצין ביקור סדיר

היחידה: חינוך תואר המשרה: קצין ביקור סדיר דרגת המשרה ודירוגה: היקף העסקה: 50% סוג מכרז: כוח אדם- מכרז חיצוני תיאור תפקיד: עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד. א.      בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני 01/2019 לתפקיד מנהל יחידת נוער ברשות

יחידת נוער ברשות

היחידה: חינוך ונוער תואר המשרה: מנהל יחידת נוער במועצה מקומית מג’דל שמס דרגת המשרה ודירוגה: היקף העסקה: משרה מלאה-  100% סוג מכרז: כוח אדם- מכרז חיצוני תיאור תפקיד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית. עיקרי התפקיד: א. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 10/2019

ישיבה

חברי המועצה המקומית מג’דל שמס מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה. מר איהאב וילי, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה ד”ר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה אינג’ איאד סבאג’, …

أكمل القراءة »

הודעה על הארכת תוקף מכרז גביה מכרז מס’ 09/2019

צו ארנונה

לחץ כאן לצפייה והורדת מסמכי המכרז     המועצה המקומית מגדל שמס מודיעה בזאת על הארכת תוקף הגשה / השתתפות במכרז אשר פרסמה המועצה לשירותי גבייה עד תאריך 08/12/2019 שעה: 14:00 כמו כן חל תיקון למייל שפורסם מקודם לשם שאלות הבהרה והוא: majdal.gzbrot@gmail.com  .   בכבוד רב, דולאן אבו סאלח …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 15/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 18:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 09/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 20:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 08/2019

ישיבה

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 24/11/2019 בשעה 20:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר אכרם רבאח, חבר מועצה חברים שלא נכחו: מר איאד …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס” 09/2019-לאספקת שירותי גבייה למועצה מקומית מג’דל שמס

לחץ כאן לצפייה והורדת מסמכי המכרז   מועצה מקומית מג’דל שמס, (להלן : “המועצה”) מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי גבייה מקומיים, עבור המועצה, הכל על פי הדרישות המפורטות בתנאי המכרז ובחוזה, (להלן: “השירותים”).   תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמך א’ של המכרז, כל יתר התנאים מפורטים בהרחבה במסמכיו.             …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 14/2019

ישיבה

המועצה המקומית מג’דל שמס התכנסה ביום ראשון 03/11/2019 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה. נוכחים: דולאן אבו סאלח, ראש המועצה מר יוסף סייד אחמד, חבר מועצה מר איהאב וילי, חבר מועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר אמין קדמאני, חבר מועצה מר רביע אבראהים, חבר מועצה מר ג’סאן אבראהים, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

מכרז חיצוני מס’ 09/2019 – עו”ס טיפול בנפגעי התמכרויות- נוער ומבוגרים

פסיכולוגי

המועצה המקומית מגדל שמס מכריזה על משרה פנויה כדלקמן: מועצה מקומית מג’דל שמס מכרז חיצוני מס’ 09/2019 מכרז לעו”ס טיפול בנפגעי התמכרויות- נוער ומבוגרים   היחידה:  המחלקה לשירותים חברתיים תיאור המשרה:  עו”ס טיפול בנפגעי התמכרויות- נוער ומבוגרים היקף משרה: 100% דירוג ודרגה:  י’-ח’ בדרוג עו”ס הגדרת התפקיד: עובד סוציאלי הפועל …

أكمل القراءة »