פרוטוקולי ישיבות 2019

פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 03/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

התכנסה המועצה המקומית מג’דל שמס ביום רביעי 20/03/2019 בשעה 17:15 במבנה המועצה.   נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה ד”ר רביע אבראהים, חבר מועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר איאד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 02/2019

ישיבה

התכנסה מליאת המועצה המקומית מגדל שמס ביום חמישי 21/02/2019 בלשכת ראש המועצה בשעה 17:00 . נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין מס’ 01/2019

ישיבה

חברי המועצה: מר דולאן אבו סאלח-  ראש המועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה מר א מר אמין ק’דמאני- חבר מועצה מר איהאב אלולי- חבר מועצה מר מאהר ח’טאר- חבר מועצה מר סאמח סבאג’ – חבר מועצה גב’ מוניה אבו סאלח-  חברת מועצה ד”ר גסאן אבראהים- …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת המועצה מס’ 01/2019

בקשה לקבלת שירות של איש

התכנסה מליאת המועצה המקומית מג’דל שמס ביום ראשון 27/01/2019  בשעה 15:00 נוכחים: מר דולאן אבו סאלח-  ראש המועצה מר יוסף חמוד- חבר מועצה מר אכרם רבאח- חבר מועצה מר א מר אמין ק’דמאני- חבר מועצה מר איהאב אלולי- חבר מועצה מר מאהר ח’טאר- חבר מועצה   לא נכחו: מר סאמח …

أكمل القراءة »