פרוטוקולי ישיבות 2022

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 04/2022

החלטה על התקשרות

06/04/2022 התקבל אישור כל חברי המועצה לאישור השתתפות במליאת המועצה בהיוועדות חזותית (בזום) התקיימה מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 4/2022  ביום רביעי 06/04/2022 בשעה 19:10 בזום אשר השתתפו בו חברי המליאה בנוסף לבכירים ברשות. משתתפים מחברי המליאה: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חבר מועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 03/2022

החלטה על התקשרות

03/04/2022   התקיימה מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2022  ביום שני 03/04/2022 בשעה 19:00 בזום אשר השתתפו בו חברי המליאה בנוסף לבכירים ברשות. השתתפו בדיון: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר יוסף חמוד, חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 03/2022

החלטה על התקשרות

08/03/2022 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח, ראש המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חבר המועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר אכרם רבאח, חבר המועצה מר סאמח סבאג’, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה לא נכחו: מר יוסף חמוד, חבר המועצה מר איאד סבאג, חבר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין 02/2022

החלטה על התקשרות

22/02/2022   ישיבת חברי הועדה התכנסה ביום 20/02/2022 בשעה 18:45 נוכחים: מר’ דולן אבו סאלח- ראש המועצה מר’ יוסף סייד אחמד- חבר מועצה מר’ סאמח סבאג- חבר מועצה מר’ אמין קדמאני- חבר מועצה מר’ אכרם רבאח- חבר מועצה מר’ איהאב ולי- חבר מועצה מר’ גסאן אבראהים- חבר מועצה   לא …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 02/2022

החלטה על התקשרות

06/02/2022 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד , חבר המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר אמין ק’דמאני, חבר המועצה מר סאמח סבאג’, חבר המועצה מר מאהר חטאר, חבר המועצה לא נכחו: ד”ר רביע אבראהים, חבר המועצה ד”ר גסאן …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה לא מן המניין מס’ 01/2022

החלטה על התקשרות

01/02/2022  נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד , חב’ המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר סאמח סבאג’, חבר מועצה לא נכחו: מר איאד סבאג, חבר מועצה מר …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותן שירות לפיקוח על עבודות החשמל השוטפות שכוללות פיקוח, בדיקת עומסים, ניהול ואישור חשבונות

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס  התקשרות עם נותן שירות לפיקוח על עבודות החשמל השוטפות שכוללות פיקוח, בדיקת עומסים, ניהול ואישור חשבונות   התכנסה ועדת ההתקשרויות ביום רביעי  23/01/2022 בשעה 12:00. נוכחים :- מחמוד חסן – מזכיר המועצה עו”ד קאסם סייד אחמד – יועמ”ש רו”ח בריק שאדי – …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות – התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית האיתור במשפחתונים ובגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ב

תוכנית האיתור במשפחתונים

  פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מועצה מקומית מגדל שמס התקשרות עם נותני שירות במסגרת תוכנית האיתור במשפחתונים ובגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ב   המועצה פנתה לנותני השירות הרלוונטיים הנמצאים במאגר היועצים / מומחים של הרשות. המועצה פנתה לנתוני השירות שלהלן :-   מייס בטחיש – קלינאית תקשורת תמאדר פחראלדין – …

أكمل القراءة »

פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס’ 01/2022

החלטה על התקשרות

04/01/2022 לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן נוכחים: מר דולאן אבו סאלח , ראש המועצה מר יוסף חמוד, חב’ המועצה ד”ר גסאן אבראהים , חב’ המועצה מר איהאב אלולי, חב’ המועצה מר אכרם רבאח , חבר המועצה מר מאהר ח’טאר, חבר מועצה מר סאמח סבאג’, חבר מועצה לא נכחו: מר איאד …

أكمل القراءة »